Skip to content

Voor jou als hovenier

Ervaar de voordelen van DQG en sluit je aan

Wat is Dutch Quality Gardens?

Dutch Quality Gardens is een samenwerkingsverband van een geselecteerd aantal hoveniersbedrijven en het eigen tuinplatform. Ieder bedrijf behoudt daarbij de eigen identiteit en opereert ook zelfstandig. Door kennisdeling op tal van gebieden wordt niet alleen de eigen kwaliteit verhoogd, maar wordt ook een bijdrage geleverd aan de verbetering en verbreding van de markt. De uitwisseling van ervaringen en het gezamenlijk gebruik van o.a. marketinginstrumenten leiden tot mooiere, maar vooral ook gevoelsmatig heel aantrekkelijke resultaten.

Kan iedereen Dutch Quality Gardens hovenier worden?

In theorie kan elk hoveniersbedrijf Dutch Quality Gardens hovenier worden. In de praktijk hangt alles af van de daadwerkelijk gemeten kwaliteit en de ambities van het bedrijf. Binnen het samenwerkingsverband zijn toelatingscriteria vastgesteld en afspraken gemaakt over de werkwijze, over garantiebepalingen en de wijze waarop een deelnemend bedrijf zich zou moeten presenteren. De drijfveren van een hovenier spelen ook mee.

De Dutch Quality Gardens hoveniers willen Nederland graag een stukje mooier maken en leveren daar graag een bijdrage aan. Ook het bemannen van een adviesbalie of het geven van presentaties op beurzen behoren tot de verplichtingen die worden aangegaan. Tijdens een bedrijfsbezoek door collega-bedrijven worden allerlei zaken besproken en beoordeeld.

Hoe verloopt een aanmelding?

Wanneer je jezelf aanmeldt, dan beschouwen we dit in eerste instantie als een vrijblijvende interesse in het samenwerkingsverband Dutch Quality Gardens.

We sturen je binnen enkele dagen een informatiepakket over het samenwerkingsverband. Welke voordelen en gebruiksmogelijkheden worden geboden en omgekeerd daarbij welke verplichtingen en criteria er zijn om aan te voldoen. Een paar dagen na verzending van onze informatie bellen we je op om ook persoonlijk toelichting te geven en eventuele vragen vanuit jouw kant te beantwoorden.

Bij blijvende interesse wordt een bedrijfsbezoek gepland waarbij een aantal zittende Dutch Quality Gardens hoveniers komen praten en jouw bedrijf bezichtigen. Na beoordeling van hun bevindingen en terugkoppeling aan het bestuur word je uitgenodigd om toe te treden tot het samenwerkingsverband.

Aanmeldformulier

Invalid Email